Organisatsioon ja arendamine hulgimüük

Strateegilised ja operatiivsed plaanid. Plaanid, mis kehtivad kogu organisatsiooni kohta, kehtestavad organisatsiooni üldised eesmärgid ja püüavad organisatsiooni määratleda oma keskkonna suhtes, on strateegilised plaanid. Plaanid, mis kirjeldavad detaile, kuidas üldisi eesmärke saavutada, on operatiivsed plaanid.

Hulgimüük - Heade tootmis-ja hügieenitavade juhendite arendamine HACCP süsteemi specific rules for the organisation of official controls.

Kasv liige Neftejugansk

Suurenda peenise Volodarsk

Põhitegevus Kaubandus ja kaubad. Kauba mitmekesistamine ja arendamine – edendab tootmise mitmekesistamist ja kaubanduse struktuure; Konkurents.

Väärtuse loomine ja innovatsioon Pernod Ricard’i strateegia aluseks on väärtuse loomine läbi endale kuuluvatesse kaubamärkidesse investeerimise. Innovaatilisus on prioriteediks nii tootearenduses ja tootmises kui ka turunduses, müügis, personalipoliitikas, kommunikatsioonis jt. valdkondades.